Smart CITY
Zgodnie z danymi posiadanymi przez przez zespół naukowców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AHG tego typu projekt nie został dotychczas zrealizowany w mieście wielkości Siechnice (ok. 8 000 mieszkańców), co stanowi poważną lukę w realizowanych procesach zarządczych małych miast.
Smart CITY
Proponowany system. informacyjny stanie się cyfrowym narzędziem spajającym różne dziedziny funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.
Smart CITY
Spodziewana jest identyfikacja wartość dodanej będącej rezultatem zjawiska synergii i integracji danych pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł.
Smart CITY
Znajdując korelacje między tymi danymi będzie można nie tylko np. zidentyfikować przyczyny powstawania zanieczyszczeń, ale również zbudować model doradzający optymalny rozwój gminy.
Previous
Next

Gmina Siechnice

Gmina Siechnice, to jedna z najszybciej rozwijających się gmin graniczących z Wrocławiem. Niewątpliwie dzieje się tak za sprawą wykorzystania możliwości wynikających z atrakcyjnego położenia oraz prowadzenia aktywnej polityki inwestycyjnej. Gmina Siechnice stanowi kompromis, gdyż reprezentuje sobą korzystne cechy obszaru miejskiego takie jak: łatwy dostęp do placówek oświatowo-wychowawczych, ochrony zdrowia czy sklepów, a z drugiej strony jest miejscem cichym i czystym. Prawie połowa terenu gminy to atrakcyjne tereny, które można wykorzystywać do odpoczynku i rekreacji.

 

Gmina Siechnice to miejsce dynamicznie rozwijające się. Dzięki mieszkańcom, którzy z zaangażowaniem dbają o jego rozwój, jesteśmy wyjątkowym miejscem w skali kraju. 

Partnerzy projektu

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest jedną z wiodących polskich uczelni technicznych, już od ponad 100 lat kształcąca kolejne pokolenia studentów i blisko współpracująca z wiodącymi firmami technologicznymi.

 

Tematyka „Inteligentnych Miast” (Smart Cities) wpisuje się w prace badawcze i dydaktyczne prowadzone na kilku wydziałach, co zaowocowało licznymi efektami praktycznymi. W murach Uczelni zrodziły się pomysły stanowiące podstawy popularnych rozwiązań dotyczących poprawy jakości powietrza, usprawnienia transportu czy oszczędności energii. Mówiąc o tej ostatniej kategorii warto wspomnieć o pilotażowym projekcie inteligentnego oświetlenia, którego efekty – blisko 4 000 lamp dostosowujących się do panujących warunków – od kilku lat widoczne są w dwóch dzielnicach Krakowa, w tym w bezpośrednim otoczeniu kampusu AGH.