GMINA SIECHNICE

Gmina Siechnice, to jedna z najszybciej rozwijających się gmin graniczących z Wrocławiem. Niewątpliwie dzieje się tak za sprawą wykorzystania możliwości wynikających z atrakcyjnego położenia oraz prowadzenia aktywnej polityki inwestycyjnej. Gmina Siechnice stanowi kompromis, gdyż reprezentuje sobą korzystne cechy obszaru miejskiego takie jak: łatwy dostęp do placówek oświatowo-wychowawczych, ochrony zdrowia czy sklepów, a z drugiej strony jest miejscem cichym i czystym. Prawie połowa terenu gminy to atrakcyjne tereny, które można wykorzystywać do odpoczynku i rekreacji.

Gmina Siechnice to miejsce dynamicznie rozwijające się. Dzięki mieszkańcom, którzy z zaangażowaniem dbają o jego rozwój, jesteśmy wyjątkowym miejscem w skali kraju.

Gmina Siechnice położona jest w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu wrocławskiego, w dorzeczu dwóch rzek: Odry i Oławy. Północno-wschodnia część gminy leży na obszarze podregionu nazwanego Doliną Odry i Oławy, natomiast pozostałe tereny gminy Siechnice to Równina Wrocławska.

Gmina Siechnice posiada atrakcyjne położenie pod względem szlaków komunikacyjnych, do których należą: droga krajowa 94 (Wrocław- Kraków); Wschodnia Obwodnica Wrocławia; droga wojewódzka nr 395 (Wrocław-Strzelin), trzy linie kolejowe (E-30, nr 277, nr 276), autostrada A4 (około 5 km od gminy); Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu (około 20 km od gminy).

 

                Powierzchnia gminy wynosi 98,6 km2. Dużą część gminy stanowią unikatowe obszary lasów, łąk oraz zbiorników wodnych. Jest to wyjątkowy obszar pod względem przyrodniczym. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów, dlatego występują tutaj lasy łęgowe i grądy.  Znaleźć można tutaj ponad trzydzieści gatunków roślin ustawowo chronionych. Występuje też wiele gatunków rzadkich ptaków i z uwagi na to tereny te zostały włączone obszarów Natury 2000, czyli Europejskiej Sieci Ekologicznej Obszarów Chronionych.

wieża w kotowicach

SPORT i REKREACJA

Z uwagi na walory przyrodnicze oraz dzięki stale wdrażanym inwestycjom sportowym i rekreacyjnym, Gmina Siechnice stała się jednym z najatrakcyjniejszych sąsiadów Wrocławia pod względem aktywnego spędzania wolnego czasu. Przez teren gminy poprowadzą atrakcyjne trasy rowerowe i turystyczne takie jak: ponadregionalny szlak rowerowy tzw. Szlak Odry, żółty szlak turystyczny „wokół Wrocławia”, szlak pielgrzymkowy droga św. Jakuba (który jest częścią europejskiego szlaku VIA REGIA). 

                Najnowszym projektem jest zrealizowany w 2016 roku system turystyczny ODRA VELO.  Celem tego projektu było stworzenie na terenie gminy Siechnice systemu, dzięki któremu  będzie możliwość spędzania wolnego czasu na aktywnym wypoczynku poprzez uprawianie aktywnych form turystyki pieszej i rowerowej. W ramach projektu oznakowano kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych oraz stworzono trasy edukacje. Na szlaku znajdują się dwa Punkty Informacji Turystycznej, w których można odpocząć. Podążając trasą można odwiedzić wiele ciekawych miejsc, w tym wieżę widokową w Kotowicach, którą można uznać za jeden z najoryginalniejszych obiektów turystyczny w okolicy Wrocławia.

Na terenie gminy znajdziemy również kilka jezior, które są świetnym miejscem wypoczynku  dla okolicznych mieszkańców. Głównymi obiektami tego typu są: Jezioro Czarna Łacha, Stara Odra (zwana tez Jeziorem Panieńskim) oraz Jezioro Dziewicze. Są one rajem dla wędkarzy oraz wspaniałym miejscem wypoczynku dla osób poszukujących kontaktu z naturą. Najatrakcyjniejszym sztucznym zbiornikiem wodnym o podobnym charakterze jest Błękitna Laguna zlokalizowana w Siechnicach. Dla ludzi, którzy wypoczywają w sposób bardziej aktywny fizycznie polecić należy stadniny koni, które znajdują się w Duroku i Zębicach.

Od kilku lat w Siechnicach w sezonie letnim otwarte jest też kąpielisko Błękitna Laguna.

MIESZKAŃCY

Na terenie Gminy zameldowanych jest ponad 21 tysięcy mieszkańców. Cztery największe miejscowości to miasto Siechnice (prawie 8 tysięcy mieszkańców), Radwanice, Święta Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie. Ich mieszkańcy stanowią około 70% ludności gminy. To właśnie w tych miejscowościach najlepiej rozwinięta jest infrastruktura techniczna.

                Ponadto Gmina Siechnice może pochwalić się rozbudowaną infrastrukturą społeczną. Na jej terenie znajdują się między innymi placówki edukacyjne, począwszy od żłobków, a skończywszy na szkołach podstawowych. Ponadto zlokalizowane są tutaj dwa ośrodki zdrowia, komisariat policji, trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, placówki Poczty Polskiej, sieć bibliotek oraz świetlic wiejskich. Ponadto przedsiębiorcy zapewniają dostęp do rozmaitych usług: bankowych, ubezpieczeniowych, księgowych, zdrowotnych, pielęgnacyjnych i handlowych. Duża część z wymienionych instytucji znajduje się w mieście Siechnice.

 

Gmina Siechnice jest bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Co roku liczba mieszkańców zwiększa się o kilkaset osób. Doceniają oni dobre położenie komunikacyjne, bogate zaplecze w sferze infrastruktury społecznej, a także możliwość spędzania wolnego czasu na łonie przyrody – wśród lasów, rzek i jezior.