Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest jedną z wiodących polskich uczelni technicznych, już od ponad 100 lat kształcąca kolejne pokolenia studentów i blisko współpracująca z wiodącymi firmami technologicznymi.

 

Tematyka „Inteligentnych Miast” (Smart Cities) wpisuje się w prace badawcze i dydaktyczne prowadzone na kilku wydziałach, co zaowocowało licznymi efektami praktycznymi. W murach Uczelni zrodziły się pomysły stanowiące podstawy popularnych rozwiązań dotyczących poprawy jakości powietrza, usprawnienia transportu czy oszczędności energii. Mówiąc o tej ostatniej kategorii warto wspomnieć o pilotażowym projekcie inteligentnego oświetlenia, którego efekty – blisko 4 000 lamp dostosowujących się do panujących warunków – od kilku lat widoczne są w dwóch dzielnicach Krakowa, w tym w bezpośrednim otoczeniu kampusu AGH.

Zespół

dr inż. Sebastian Ernst – kierownik projektu

dr inż. Sebastian Ernst – kierownik projektu

Prowadzi prace naukowe oraz dydaktyczne związane ze sztuczną inteligencją oraz zarządzaniem danymi. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych związanych z analizą i przetwarzaniem danych, z zastosowaniem szerokiego spektrum rozwiązań, obejmujących również systemy klasy „big data”. Przygotowywał, a następniekierowałwykonaniemzadań badawczych w pionierskim projekcie stworzenia systemu inteligentnego oświetlenia drogowego w dwóch dzielnicach Krakowa. Obecnie prowadzi badania związane z semantyczną analizą danych geoprzestrzennych i ich wykorzystaniem w systemach „smart city”.

dr hab. inż. Igor Wojnicki, prof. AGH

dr hab. inż. Igor Wojnicki, prof. AGH

Jest absolwentem Katedry Automatyki wydziału EAIiE, AGH. Doświadczenie zdobywał m.in. w ośrodkach naukowo-badawczych w USA: University of St.Louis Missouri oraz South Illinois UniversityEdwardsville.Obecnie prowadzi badania związane ze sztuczną inteligencją, a w szczególności inteligentnym sterowaniem, reprezentacją i przetwarzaniem wiedzy z wykorzystaniem grafów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych ukierunkowanych na wykorzystanie w przemyśle oraz komercjalizacją wyników badań naukowych.

dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH

dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH

Konrad Kułakowski uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuje w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Jego zainteresowania badawcze obejmują podejmowanie decyzji, systemy wspomagania decyzji,porównania parami, inteligentną robotykę, systemy agentowe oraz algorytmy równoległe i programowanie równoległe.