Smart CITY
Zgodnie z danymi posiadanymi przez przez zespół naukowców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AHG tego typu projekt nie został dotychczas zrealizowany w mieście wielkości Siechnice (ok. 8 000 mieszkańców), co stanowi poważną lukę w realizowanych procesach zarządczych małych miast.
Smart CITY
Proponowany system. informacyjny stanie się cyfrowym narzędziem spajającym różne dziedziny funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.
Smart CITY
Spodziewana jest identyfikacja wartość dodanej będącej rezultatem zjawiska synergii i integracji danych pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł.
Previous
Next

Na chwilę obecną niemalże zakończono infrastrukturalną część projektu tj. wykonano system inteligentnego oświetlenia, zamontowano monitoring miejski, zamontowano czujniki jakości powietrza. Dane generowane z ww. urządzeń będą podlegały analizie i obróbce przez Partnera projektu tj. Akademię Górniczo-Hutniczą. Wytworzone dane będą stanowiły podstawę do dalszej analizy i wykorzystania przy kontynuacji instalacji rozwiązań smart w szerszym zakresie na terenie gminy.

 

Realizacje AGH

Dotychczas zrealizowane prace dotyczą obszarów:

  • określenia architektury systemu i wymagań dla ich komponentów,
  • przygotowania narzędzi i procedur przetwarzania danych geograficznych,
  • przeprowadzenie badań i eksperymentów w zakresie analizy szeregów czasowych,
  • identyfikacji i porównania narzędzi do eksperymentów obliczeniowych,
  • integracji wdrożonych przez Gminę systemów, wraz z analizą dostępności i jakości interfejsów oraz zaprojektowaniem modułów pobierania danych,
  • budowy infrastruktury obliczeniowej po stronie AGH,
  • stworzenie modułów pobierania i składowania danych z satelitarnych systemów sensorycznych.

Szczegóły przeprowadzonych prac publikowane są regularnie jako notatki w dziale „Aktualności”.