Smart CITY
Zgodnie z danymi posiadanymi przez przez zespół naukowców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AHG tego typu projekt nie został dotychczas zrealizowany w mieście wielkości Siechnice (ok. 8 000 mieszkańców), co stanowi poważną lukę w realizowanych procesach zarządczych małych miast.
Smart CITY
Planowane w ramach projektu badania mają na celu wypracowanie rozwiązań pozwalających na wspieranie podejmowania decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania miasta i jego rozwoju. Proponowany system. informacyjny stanie się cyfrowym narzędziem spajającym różne dziedziny funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.
Smart CITY
Spodziewana jest identyfikacja wartość dodanej będącej rezultatem zjawiska synergii i integracji danych pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł.
Smart CITY
Analiza danych pochodzących z różnych źródeł pozwoli na identyfikację specyficznych cech środowiskowych. Pozwoli to na sparametryzowanie obecnej kondycji gminy i umożliwi budowę modeli wspomagających podejmowanie decyzji.
Previous
Next
Skontaktuj się z nami

Urząd Miejski w Siechnicach

ul. Jana Pawła II 12

55-011 Siechnice