Smart CITY
Zgodnie z danymi posiadanymi przez przez zespół naukowców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AHG tego typu projekt nie został dotychczas zrealizowany w mieście wielkości Siechnice (ok. 8 000 mieszkańców), co stanowi poważną lukę w realizowanych procesach zarządczych małych miast.
Smart CITY
Proponowany system. informacyjny stanie się cyfrowym narzędziem spajającym różne dziedziny funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.
Smart CITY
Spodziewana jest identyfikacja wartość dodanej będącej rezultatem zjawiska synergii i integracji danych pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł.
Previous
Next

OPIS PROJEKTU

Gmina Siechnice realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy” w ramach konkursu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone dla mieszkańców”

  1. Uruchomienie środowiska pilotażowego obejmującego system kamer cyfrowych, czujników jakości powietrza, pilotażowego inteligentnego oświetlenia, modułu e-mobility. Opracowanie koncepcji, przeprowadzenie badań dot. Optymalnych rozwiązań i lokalizacji komponentu infrastrukturalnego. Stworzona zostanie aplikacja mobilna wykorzystująca technologię AR oraz algorytmy AI. Aplikacja będzie integrować szereg funkcji związanych z pobieraniem i przekazywaniem informacji na temat aktualnego stanu miasta dla mieszkańców, oraz aplikacji wskazanych w procesie konsultacji społecznych projektu. Będzie ona stanowiła platformę komunikacji w płaszczyźnie Urząd Miejski- mieszkaniec. Produktem końcowym tego działania będzie funkcjonujące środowisko pilotażowe wykorzystujące kamery cyfrowe, czujniki jakości powietrza, pilotażowe inteligentne oświetlenie oraz ładowarkę e-mobility. Lokalizacja elementów infrastrukturalnych będzie wynikała z wyników przeprowadzonych prac badawczych na terenie miasta i będzie ona miała optymalizację osiągniętego efektu pilotażowych inwestycji. Dane                             z warstw sensorycznych będą przedmiotem analiz naukowych prowadzonych przez AGH.
  1. Opracowanie koncepcji integracji danych i wartości dodanych. Produktem końcowym tego działania będzie określnie globalnego podejścia do projektu przez naukowców AGH uwzględniająca rodzaje danych, wymagane algorytmy oraz narzędzia informatyczne.
  1. Weryfikacja dostępności danych ze środowiska pilotażowego. Produktem końcowym tego działania będzie zapewnienie, że dane pozyskiwane ze środowiska pilotażowego są zgodne z założeniami projektowymi.
  1. Opracowanie i wdrożenie systemu integrującego dane o mieście oraz aplikacji do komunikacji z mieszkańcami. Produktem końcowym tego działania będzie działający system informatyczny, agregujący kluczowe dane o mieście oraz ułatwiający komunikację w relacji „mieszkaniec-miasto”.

5. Budowa narzędzi do analizy danych. Produktem końcowym działania będzie kompletny projekt systemu informatycznego na potrzeby analiz naukowych AGH. Wykonawcą działania będzie AGH

6. Analiza danych pozyskanych ze środowiska pilotażowego. Produktem końcowym tego działania będą rekomendacje dotyczące rozwiązania lokalnego. Wykonawcą działania będzie AGH.

7. Uogólnienie wypracowanego rozwiązania. Produktem końcowym tego działania będzie uogólniony, model zarządzania miastem oraz gminą. Wykonawcą działania będzie AGH.

  1. Działania edukacyjne i partycypacyjne. Jako główne działania edukacyjne zostanie zorganizowany przyjazny i interaktywny cykl szkoleń, spotkań, warsztatów oraz konferencji, w ramach których będą omawiane dwie następujące grupy tematyczne:


– ogólne szkolenia związane z bezpieczeństwem, ekologią, oszczędzaniem energii, poszanowaniem środowiska, wytycznymi oraz wsparciem EU w tym kierunku

– szkolenia akcentujące możliwość rozwiązywania istotnych problemów społeczno-ekonomicznych w ramach niniejszego projektu. Otwarta formuła szkolenia pozwoli także na opracowanie najbardziej odpowiednich metod edukacyjnych i wymiany wiedzy odpowiadających mieszkańcom miasta, uwzględniającą skomplikowaną strukturę społeczną związaną z wpływem migracji zewnętrznej ludność miasta.

W celu realizacji ww. zadań zostanie uruchomiony szeroki wachlarz kanałów komunikacyjnych, który zapewni efektywne dotarcie różnych grup wiekowych.  Będzie więc również prowadzony                    w formie konferencji, warsztatów oraz spotkań w formie „burzy mózgów”.