Integracja systemów

W ramach projektu został wdrożony system monitoringu wizyjnego. System umożliwia zarówno dostęp do danych wizualnych, jak również detekcję zaprogramowanych zdarzeń. Przykładowo, możliwe jest wykrycie pojazdu przekraczającego zdefiniowaną linię w polu widzenia. 

Systemy monitoringu wizyjnego nie są jednak przeznaczone do prowadzenia analiz zidentyfikowanych zdarzeń, zatem informacje takie należy składować osobno.

W ramach projektu przeprowadzono weryfikację możliwości pozyskania danych o zdarzeniach, jak również odpowiadających im strumieni wideo oraz zdjęć. Eksperymenty potwierdziły dostępność w/w funkcjonalności. Pewnym wyzwaniem jest przepustowość strumienia danych, który wydaje się być w niektórych sytuacjach niewystarczający. Jest to przedmiotem dalszych prac.

Zweryfikowano między innymi: * czy API umożliwia enumerację zainstalowanych urządzeń i ich geolokalizację, * możliwość pobierania aktualnego obrazu, * możliwość pobierania danych archiwalnych, * obsługiwane formaty i parametry danych multimedialnych, * atrybuty wynikające z analizy obrazu i ich wartości, * wizualizację detekcji zdarzeń.

Przeprowadzona weryfikacja potwierdziła, że możliwe jest skuteczne zintegrowanie systemu monitoringu wizyjnego z oprogramowaniem analitycznym, aczkolwiek konieczne jest zaadresowanie problemów związanych z ograniczoną przepustowością kanału komunikacyjnego.