Pozyskiwanie danych multimedialnych

Został opracowany prototyp: – aplikacji pobierającej dane multimedialne oraz informacje o zdarzeniach z systemu monitoringu, – środowiska bazodanowego umożliwiającego przechowywanie w/w danych.

Oprogramowanie działa poprawnie, co zostało przetestowane na rzeczywistych danych. Zawartość bazy danych jest dostępna przez interfejs HTTP, co sprzyja późniejszej integracji.

Dane multimedialne dostępne są zarówno jako kompletny strumień, jak również jego dowolna część z użyciem żądań HTTP z nagłówkiem Range.