Składowanie danych w celach analitycznych

Po wykonaniu przeglądu technologii została wybrana baza danych do prototypowego przechowywania informacji o zdarzeniach. Wymagania obejmowały: przechowywanie dokumentów JSON, dowolne indeksowanie złożonych formatów danych w w/w dokumentach, składowanie danych multimedialnych (zdjęcia oraz filmy), dostęp do fragmentów danych multimedialnych bez konieczności przesyłania całości.